Category Archives: travel news

อุทยานแห่งชาติภูซาง

ไม่เพียงเป็นพงไพรอันบริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น หากอุทยานแห่งชาติภูซางยังมีความน่าสนใจตรงที่ การเป็นถิ่นอาศัยของ “เต่าปูลู” ซึ่งเป็นเต่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ หากสามารถพบได้ที่นี่ โดยอุทยานฯ แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น
Continue reading อุทยานแห่งชาติภูซาง

เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง

วิถีชีวิตที่เร่งรีบ การแข่งขันและความกดดันอาจนำมาซึ่งความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ วิธีผ่อนคลายวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการเข้าสปาธรรมชาติ เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติบำบัด
Continue reading เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง

พระตำหนักกว๊านพะเยา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

พระตำหนักเป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็จมาประทับทรงงานตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งเป็นสถานีเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ปลาบึกจากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงสำเร็จเป็นแห่งแรกของโลกใน พ.ศ. 2544 สามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาบึกได้นับแสนตัว ปลาบึกเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวโตเต็มที่ยาว 3 เมตร น้ำหนัก 250 กิโลกรัม อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง นอกจากนั้นยังเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามที่หาดูยากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมวิวกว๊านพะเยา การแข่งขันเปตอง มุมพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งร้านอาหารปรุงด้วยปลาสด ๆ เนื้อหวาน ๆ จากกว๊านพะเยาบริการอีกด้วย
Continue reading พระตำหนักกว๊านพะเยา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

หินตา หินยาย

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินแกรนิตอันเกิดจากการกัดเซาะโดยน้ำทะเลและความร้อนจนก่อเกิดเป็นโขดหินรูปร่าง ประหลาด และชาวบ้านพากันตั้งชื่อให้ว่า “หินตาหินยาย” ทั้งนี้ ตำนานแห่งหินตาหินยายเป็นเรื่องท้องถิ่น ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่ง ชื่อตาเครงกับยายเรียม ทั้งสองเป็นชาวปากพนัง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช Continue reading หินตา หินยาย